NAJVEĆE GREŠKE KANDIDATA ZA POSAO U SRBIJI

Intervju za posao je prvi kontakt koji kandidat ima sa predstavnicima kompanije u kojoj želi da radi. Naravno da je važno ostaviti što pozitivniji utisak. Pitali smo HR dve najpoželjnije kompanije za zaposlenje (Telekom Srbija i Coca Cola Hellenic) i jedne banke (Raiffeisen banka)  da ukažu koje su najčešće greške kandidata, a šta su najpoželjnije osobine.

1. Svetlana Radović, rukovodilac odeljenja za regrutovanje i selekciju „Telekom Srbija

 

 

 

 

 •  Neadekvatno oblačenje.

Znamo da „odelo ne čini čoveka”, ali svakako mnogo o njemu govori. Prilikom odabira garderobe za intervju, potrebno je voditi se sa principima poslovnog oblačenja, ali voditi računa i o samoj delatnosti kompanije kao i kodeksu oblačenja koji postoji. Važno je izbegavati previše ležerno ili prenaglašeno “svečano” oblačenje. Takođe, potrebno je izbegavati prenaglašenu šminku, upadljive frizure, previše ekstremne detalje.

 • Kašnjenje na intervju.

Time kandidat pokazuje da ne ceni tuđe vreme, prikazuje se u svetlu neodgovorne osobe, koja površno i nezainteresovano pristupa stvarima.

 • Naglašena intimizacija sa intervjuverom.
 • “Lažne biografije” i isticanje finansijskog aspekta.

Činjenica je da je novac u najvećem broju slučaja dominantni factor motivacije za obavljanje poslova. Međutim, ukoliko se na prvom intervjuu, pre dobijanja povratne informacije o tome da je poslodavac uvrstio konkretnog kandidata u uži izbor, postavljaju pitanja o zaradi, mogućnostima za napredovanje ili dodatnim beneficijama, stvarate utisak o sebi kao o osobi koja nije previše zainteresovana za konkretno radno mesto i koja se verovatno tu neće dugo zadržati.

Poželjne osobine (+)

 1. Informisanost / Pripremljenost za intervju
 2. Komunikativnost (adekvatna, odmerena)
 3. Fleksibilnost
 4. Timska orijentisanost i motivacija
 5. Inicijativa (adekvatna/odmerena) i emocionalna stabilnost

2. Zoran Šarić, direktor službe za zapošljavanje “Coca Cola Hellenic

 

 

 

 • Trema, strah od neuspeha na intervjue

Mi koji radimo intervjue na tremu ne gledamo kao na grešku. Ona je normalna i uvek prisutna kada je ljudima stalo da se dobro pokažu.

 • Predstavljanje samo u pozitivnom “poželjnom” svetlu.

Na primer kada kandidati nemaju primere za neke neuspehe, probleme ili konflikte.

 • Nedostatak pitanja kandidata jer deluje kao odsustvo stvarne zainteresovanosti za taj posao.
 • Nedostatak autentičnosti.

 

U kontekstu svega prethodno navedenog, ovo se odnosi na situaciju kada kao intervjuer ostanete bez impresije o osobi i, bez obzira na sve dobre odgovore koje ste dobili, ipak se opredelite za nekog drugog ko je pokazao više autentičnosti. Ipak, svi mi želimo da nam kolege budu ljudi koji su iskreni, kojima možemo da verujemo i koji imaju neki lični pečat.

Poželjne osobine (+)

 1. Orijentisanost ka poslu i ciljevima kompanije je svakako najvažnije
 2. Posedovanje neophodnog znanja i iskustva vezanog za poziciju
 3. Dobra saradnja i komunikacija sa drugim ljudima
 4. Otvorenost za promene, napredovanje i učenje
 5. Lične vrednosti, koje ga čine uklopivim u sistem i tim u koji dolazi

3. Dubravka Vicković i Danijela Rakić, specijalisti za selekciju zaposlnih “Raiffeisen bank

 

 

 

 

 • Izostanak predstavljanja punim imenom i prezimenom i rukovanje

Zbog važnosti prvog utiska koji kandidat treba da ostavi, u ovakvim slučajevima na samom početku se uočava problem u komunikaciji.

 •  Izbegavanje kontakta očima

Ukazuje na postojanje nesigurnosti.

 • Loše mišljenje o trenutnom poslodavcu

Bez obzira za motiv za promenu posla, nedopustivo je izlaganje subjektivne loše procene trenutnog poslodavca.

 • Neprikladno odevanje za intervju

Ovakve situacije su odraz nepostojanja svesti o korporativnoj kulturi.

 • Precenjena očekivanja vezana za platu i poziciju koja nisu u skladu sa trenutnim znanjem i iskustvom kandidata

Ovo je jasan znak nedostatka uvida u sebe i svoje sposobnosti.

Poželjne osobine (+)

 1. Odgovornost i pouzdanost
 2. Prilagodljivost (neko ko se lako uklapa u postojeći tim)
 3. Stručnost u poslu
 4. Objektivnost u sagledavanju svojih sposobnosti i mogućnosti
 5. Komunikativnost, neposrednost i srdačnost

Izvor: Blic

Šta je karijera i zašto je bitno njome upravljati?

Reč karijera upotrebljavamo svakodnevno, pa samim tim stičemo utisak da nam je ovaj pojam poznat i jasan. Ipak, mnogi ljudi ne znaju šta sve pojam karijera podrazumeva i na šta se odnosi.

Šta je to karijera ?

Većina ljudi razmišlja pogrešno, misleći:

 • da karijeru imaju oni koji rade nešto naročito vredno, važno ili popularno (npr. u nauci, politici, sportu, bankarstvu…),
 • da se karijera odnosi samo na napredovanje u poslu po pitanju plate, boljih uslova rada,
 • da je karijera isto što i zaposlenje, tj. posao.

Savremeno shvatanje pojma karijere podrazumeva da:

 • svi imaju karijeru – ne odnosi se samo na elitu u društvu,
 • karijera je dinamična (nekad napredujemo, nekad ostajemo na istom mestu, nekada dobijemo otkaz, nekada promenimo posao, ali sve je to deo karijere),
 • karijera je više od posla koji obavljate, ona obuhvata i obrazovanje, vašu ulogu u društvu i porodici i slobodno vreme,
 • karijera traje gotovo celoga života – ne počinje zapošljavanjem, niti se završava penzijom.

Jednu karijeru može da sačinjava:

 • radno iskustvo
 • društvena uključenost
 • zaposlenje
 • kulturne akivnosti
 • trening
 • interesi
 • volonterski rad

Iz prethodnog možemo zaključiti da je karijera rezultat aktivnosti čoveka u poslovnom, porodičnom i društvenom životu. Predstavlja razvoj pojedinca u učenju i radu tokom života.

Karijera je međusobno povezan sled poslova, položaja i radnih iskustava osobe tokom radnog veka, koji prati promene u naklonostima, stavovima, iskustvu i ponašanju pojedinca. Upravljanje karijerom je dugotrajan proces, koji podrazumeva lični razvoj, planiranje karijere, izgradnju ličnog profila, izbor prave radne organizacije i drugo.

Upravljanje karijerom je proces u kome vi pratite, raspoređujete i usmeravate vaše potencijale radi ostvarenja prethodno zacrtanih ciljeva i želja. Čovek bi trebalo da upravlja svojom karijerom kao da je to kompanija. Dobro je imati stav da ste zaposleni kod samog sebe i obavljati svaku aktivnost najbolje moguće. Preduslov za upravljanje karijerom je visok nivo samopoznavanja. Morate znati koje su vam prednosti, koje su vaše mane, kako biste prednosti ojačali, a mane otklonili tokom vremena.

Veliki je problem što većina ljudi ne pravi planove za razvoj karijere, već reaguju inertno. Takav stav ima za posledicu lošu karijeru i krajnje nezadovoljstvo sopstvenim životom. Planiranje je osnovni deo upravljanja karijerom; čak iako to planiranje daje samo okvire za donošenje odluka o mogućnostima koje se javljaju prilikom definisanja prioriteta. Što više upravljate svojom karijerom, to je veća verovatnoća da će vam se takvi zacrtani ciljevi i ostvariti.

Koraci u upravljanju karijerom – GROW model:

 1. Postaviti cilj karijere (Goal)
 2. Ustanoviti trenutno stanje (Reality)
 3. Odrediti rešenja/načine kojima će se ostvariti cilj (Options)
 4. Pratiti ostvarenja (Will)

Krajnji cilj upravljanja karijerom je, naravno, razvoj u karijeri. Elementi razvoja karijere su:

1. Razvoj na poslu (on-the-job):

 • kontinuirane stručne edukacije,
 • coaching,
 • mentoring,
 • rotacija,
 • savetovanje,
 • podela znanja i iskustva,
 • obogaćivanje opisa radnog mesta,
 • samoobučavanje /samorazvijanje,
 • rad na projektu / vođenje projekta.

2. Formalne (interne/eksterne) obuke, razvoj:

 • stručno usavršavanje,
 • trening za razvijanje kompetencija.

3. Savetovanje u karijeri (kod većih organizacija primenjuje se interno savetovanje o karijeri):

 • workshopovi za planiranje karijere,
 • interaktivni programi za izgradnju karijere.

Poslodavci sve više cene radno i obrazovno iskustvo koje se stiče nezavisno od formalnog obrazovanja, a to je ono što se stiče u toku slobodnog vremena, tzv. neformalno obrazovanje. Celoživotno učenje ključno je za vašu karijeru. Zato činite sve što je u vašoj moći kako biste radili na sebi i dodatno se usavršavali.

Sigurnost ne leži u tome da nađete posao i da se tu sve završava. Sigurnost je u tome da ste zapošljivi, tj. da uvek možete da nađete novi posao. To znači da ste opremljeni znanjem, veštinama, informacijama, da pratite trendove. Takođe, imajte na umu da je motivisanost ključni faktor uspeha u karijeri!

Izvor: http://www.razvoj-karijere.com/baza_znanja/sta-je-karijera-i-zasto-je-bitno-njome-upravljati