ÍGY ALAKÍTJA ÁT JELENÜNKET ÉS JÖVŐNKET A “DOLGOK INTERNETE”

ÍGY ALAKÍTJA ÁT JELENÜNKET ÉS JÖVŐNKET A “DOLGOK INTERNETE”

2021-06-29 Off By admin

Az otthonaink fenntartásától kezdve a mezőgazdaság működésével bezárólag több területen alakítja át mindennapjainkat a „dolgok internete” (IoT). De mit fed le tulajdonképpen ez a kifejezés? Milyen hatása van a modern technológiának a gazdaság különböző ágazataira? Hol az összefüggés az IoT és az Ipar 4.0 között? Cikkünkben ezeket a kérdéseket igyekszünk megválaszolni.

„Régen csak annyit tudtak a gépek, amennyit megmondtunk nekik”

Kevin Ashton neve leginkább arról ismert, hogy 1999-ben ő használta először az „Internet of Things”, azaz a dolgok (másképp tárgyak) internete kifejezést. A brit mérnök 16 évvel később a Smithsonian Magazine-nak adott interjújában úgy fogalmazott, hogy a 20. században a számítógépek még csak arra voltak képesek, hogy megtegyék, amit „mondunk nekik”, napjainkban viszont maguk is érzékelik a körülöttük lévő világot, akár el is végzik feladataikat, ezzel megkönnyítve az életünket.

Sokaknak zavaros lehet, mit is takar pontosan a dolgok internetének (IoT) fogalma, ami érthető, hiszen elég szerteágazó és komplex magyarázatok születtek a mibenlétét illetően, ugyanakkor egész egyszerűen leírható a jelentése és funkciója. A dolgok internete azt a technológiát jelenti, amelyben a különböző elektronikai eszközök kapcsolatban állnak egymással, egy közös hálózatot alkotva. A készülékek szenzorjaiknak köszönhetően egy internet-alapú hálózaton keresztül kommunikálnak egymással. Erre a mindennapi életből a legjobb példa az, amikor az okostelefonunkról megnyitott videós tartalmat kivetítjük a tévénkre, mert ebben az esetben is ilyesfajta hálózatba kapcsolt kommunikáció történik a telefon és az okostévé között.

A fent említett példa a legegyszerűbb, legegyértelműbb mindennapi megjelenését mutatja be a dolgok internetének. A jelenség természetesen sokkal összetettebb, és az IoT nem csak az otthonainkban van jelen, hanem a gazdaság különböző területein is.

Hogyan változtatja meg az IoT a gazdaság ágazatait?

A világ nagyvállalatai már évekkel, talán évtizedekkel ezelőtt megértették a dolgok internetének jelentőségét és lehetőségeit, azonban a közelmúltban érezhető leginkább, hogy kommunikációjuk kiemelt elemévé vált volna az IoT. Egy hazánkban is releváns példa erre a Bosch, a cégcsoport sokszínű profilját manapság leginkább a tárgyak internete köré felfűzve igyekszik egységessé tenni. Legfrissebb, #LikeABosch kampányának is az „Internet of Things” a hívószava. A cég Magyarországon is olyan fejlesztői munkát folytat, amely a dolgok internete szempontjából releváns.

Persze, most már nehezebb lenne olyan vállalatokat felsorolni, akik nem foglalkoznak a IoT-val, mint összeszedni az azt alkalmazó cégeket. Nem véletlen, hiszen a gazdasági élet körforgásában lévő legtöbb tevékenységre már hatással van ez a technológiai jelenség.

Így van ez például a mezőgazdaságban, ahol az IoT-technológiák óriási mértékben megkönnyítik a termések és az állatállomány nyomon követését. A Business Insider mélyült el a témában, hogy megvizsgálja, az okos gazdálkodás milyen kedvező feltételeket biztosíthat az agrárium számára. A kifejlesztett technológiák hozzájárulnak ahhoz, hogy egyszerűen lehessen felmérni a földek állapotát, akár drónokkal. A korszerűbb agrár-koncepcióknak, mint a precíziós, az okos vagy a digitális mezőgazdaság alapjainak részét jelenti a dolgok internetének technológiája, a növekvő élelmiszer-igény miatt pedig kulcsszerepe lehet ezeknek a digitalizációs folyamatoknak.

Az energiaszolgáltató szektor egyike volt azoknak az ágazatoknak, amelyek már az IoT alapjainál adaptálták annak technológiáit. Okos mérőórák segítik például a közműszolgáltatókat, hogy a lehető legpontosabban mérjék fel az energiafogyasztást. És nem mellékes az IoT klímavédelmi hatása sem, hiszen a modern, zöld energia forrásai könnyebben hálózatba kapcsolhatók, így jobban monitorozhatók is az olyan eszközök, mint például a napelemek

Az IoT mindezek mellett ott van a hétköznapok és a gazdaság majdnem minden területén. Ehhez a témához kapcsolódnak az okosotthon-és az okosváros-projektek, a tárgyak internetét hasznosítják a kriptovaluta-kereskedelemben és a logisztikában is. Még jelentősebb azonban, ahogy az IoT hat a mindennapi gyártófolyamatokra, összefonódva az Ipar 4.0 törekvésekkel.

Mi köze az Ipar 4.0-nak a dolgok internetéhez?

Elég szerteágazó szófelhő alakult ki a legmodernebb technológiák világában, ezek egymással összefüggő fogalmak, amelyek mégsem moshatók teljesen egybe. Ahogy a cikk első fejezetéből is kiderül, az IoT annak a technológiáját jelenti, ahogy a különböző intelligens eszközök hálózatba kapcsolódnak egymással. Egyben egyike azoknak a kulcstechnológiáknak, amelyek lehetővé teszik az angolul Industry 4.0-nak nevezett technológiai mozgalmat. Romantikusabb szóhasználatban az Ipar 4.0 maga a negyedik ipari forradalom. Ezalatt a fogalom alatt a napjainkban zajló ipari megújulást értjük, amely high-tech információs és kommunikációs technológiákon alapul, azokat „állítja a gyártás szolgálatába”.

A modern kulcsmegoldások egyike a felhőalapú gyártás, amely stabilitása mellett a gyártás volumenét is megemelte, már most. A gyártás sosem volt ilyen gyors és hatékony, hála az 5G-nek. Mindez pedig nagy energia-takarékossággal jár együtt, ami klímavédelmi szempontból is jelentős. Azonban ezek a modern technológiák egyelőre a nagyvállalatok kiváltságaként írhatók le. Legalábbis innen, Magyarországról figyelve azt láthatjuk, hogy a kis- és középvállalkozások esetében ezek a digitalizációs folyamatok még gyerekcipőben járnak. Ha leszűkítjük a perspektívát hazánk gazdaságára, kijelenthetjük, hogy a jövő egyik legfontosabb kihívása lesz, hogy az IoT és Ipar 4.0 fogalmak ne kizárólag a nagyvállalati szféra reklámjaiban bukkanjanak fel, hanem a kkv-k mindennapjaiban is.

Ami nélkül elképzelhetetlen a jövő

Kijelenthetjük tehát, hogy az IoT a jelen és a jövő technológiája egyaránt. Jelentősége a jelenlegi gazdasági helyzetben egyre nagyobb, különösen, ha a klímavédelmi szempontokat is figyelembe vesszük. Az nem kérdés, hogy széles körben alkalmazható a dolgok internetének technológiája, amely a gazdaság szereplői számára hatékonyabbá teheti tevékenységeiket, köszönhetően az automatizációnak, illetve az adatelemzés megkönnyítésének. Azoknak a vállalatoknak, amelyek versenyképesek kívánnak maradni a következő évtizedekben, kiemelt feladatuk lesz, hogy ilyen modern technológiákat emeljenek be saját tevékenységükbe.

További cikkek gazdasági témában: eco.hu